Privatpolitik

Ifølge den nye databeskyttelseslov (GDPR) skal vi oplyse hvordan vi behandler din personlige data. Du har krav på at vide hvilke data, vi har liggende om dig, og hvordan vi behandler den. Du skal have mulighed for at kontakte os og få dette at vide, og eventuelt få det slettet, hvis du ønsker det.

Dataansvarlig

En "dataansvarlig" defineres som en virksomhed, offentlig myndighed eller andet organ, der - enten alene eller sammen med andre - afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.
I den sammenhæng er Aagesen MC Værkstedet IVS som en virksomhed dataansvarlig for den persondata, du giver os.
En virksomhed skal have en ansvarlig databeskyttelsesrådgiver hvis opgave er at sikre, at denne data opbevares og behandles efter de regler, vi har fastsat. Det er også denne databeskyttelsesrådgiver, du skal kontakte, hvis du vil have oplyst hvilken data, vi har liggende på dig, og hvis du vil have den data slettet.


Hos Aagesen MC Værkstedet IVS er databeskyttelsesrådgiveren direktør, Hans H. Eickstedt.
Du kan kontakte ham på følgende måder:

• Tlf.: 36 72 18 72
• Email: hans@aagesenmc.dk
• Brev: Adresseret til:
Aagesen MC Værkstedet ApS
Hvidovrevej 3
2610 Rødovre


Hvilken data har vi på dig?


Hvis vi har data liggende på dig, kan det være af en eller flere følgende årsager:

Kunde til brugt motorcykel samt kunde til vores værksted
Når du køber brugt motorcykel hos os, eller laver aftale med vort værksted om reparation, registrerer vi oplysninger der – ved køb af MC - er nødvendige for indregistrering af MC. Dette inkluderer navn, adresse, CPR-nummer, e-mail, telefonnummer samt oplysninger om køretøjet (producent, model, stelnummer og registreringsnummer). Denne data videregives til SKAT (for registrering), samt til det forsikringsselskab du ønsker MC forsikret i. Vi beholder denne data i vores økonomistyresytem på ubestemt tid, med mindre du retter henvendelse om at få det ændret eller fjernet. Dog er CPR-nummer ikke gemt elektronisk.

Sagsmapper gemmes i henhold til registreringslov, hvorefter de destrueres.

Kunde på webshop
Køber du varer, eller betaler du faktura, på vores webshop registrerer vi dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne fakturere og levere varen til dig. Personoplysningerne afgivet i forbindelse med købet registreres og opbevares i maksimalt 7 år (jf. bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes eller anonymiseres.

Prøvekørsel eller leje af køretøj
Hvis du som kunde hos os ønsker at leje eller prøvekøre en motorcykel, gemmer vi dine personlige oplysninger - navn, adresse, CPR-nummer, kørekortnummer, e-mail og telefonnummer – enten i database, og/eller i papirform. Disse data gemmes i 6-12 måneder, hvorefter de slettes.

Kontaktformularer
Når du skriver en mail til os ved at udfylde vores kontaktformular på hjemmesiden, udfylder du dit navn og e-mailadresse. Disse oplysninger gemmes i vores mailarkiv på ubestemt tid. En kopi af denne mail ligger også på vores mail-server, men bliver slettet herfra automatisk efter 3 dage.

Nyhedsbrevstilmeldinger
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, gemmes dit navn og e-mailadresse i vores hjemmesides administrationssystem til håndtering af nyhedsbreve. Her bliver det liggende ind til du afmelder dig (ved at klikke på linket "afmeld nyhedsbrev" nederst i et nyhedsbrev), eller hvis du kontakter os om at få dig slettet. Hvis du afmelder dig, fjernes dit navn og e-mailadresse automatisk fra vores administrationssystem, men vil stadig stå på modtagerlisten i vores interne arkiv over udsendte nyhedsbreve. Vi vil dog ikke kunne sende dig yderligere automatiske e-mails.


Videregivelse af oplysninger:

Oplysninger afgivet til aagesenmc.dk sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores opbevaring og behandling af din data tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du har:

Indsigtsret
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Det vil sige, du kan til enhver tid rette henvendelse til os og få at vide, om vi har data på dig liggende og hvad vi bruger den data til.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
• Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage

Hvis du vil klage over vores behandling af din data, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan også indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Spørgsmål
Hvis du har yderligere spørgsmål om vores behandling af din data, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver.